La Biblioteca

Formada per més de 30.000 títols i d’accés públic, la biblioteca ofereix un ampli servei als estudiosos i historiadors de l’art. Els seus fons es nodreixen de llibres i revistes especialitzats en art hispànic provinents de donacions particulars, compres, intercanvis i subscripcions.

Ubicada a la segona planta de l’edifici, la biblioteca constitueix una eina imprescindible tant per a la lectura individual de documents com per documentar el context de les obres que l’usuari pot trobar als àlbums de la Fototeca.

La biblioteca no realitza préstecs de llibres ni d’altres tipus de documents; aquests han de ser consultats sempre a la sala de consultes durant l’horari d’obertura al públic.

Horari de la biblioteca:

De dilluns a dijous de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 hores
Divendres de 10:00 a 14:00 hores.