Mides

Còpies Digitals

Imatges estàndard per imprimir
Còpies digitals que es lliuren segons la mida estàndard de 30 cm (costat de major dimensió) amb l’opció de personalització segons l’ús i la finalitat.

Imatges de referència
Còpies digitals realitzades a partir de les fitxes de consulta amb un cost reduït. Aquestes imatges es proporcionen a l’usuari en format pdf, reduïdes a 720 píxels de dimensió màxima. Cada digitalització preveu anvers i revers de la fitxa.


Demander des images